O firmie

Ekomelbud – wykonawca robót melioracyjnych

Firma Ekomelbud utworzona została w 2008 roku w Skierniewicach, jako kontynuacja spółki funkcjonującej w latach 1992-2007. Jej właścicielem jest mgr inż. Radosław Goss. Działalność przedsiębiorstwa opiera się na jego wiedzy i długoletnim doświadczeniu w branży oferującej wykonanie robót melioracyjnych, a także na dużych umiejętnościach zarządzania zespołem.

Firmę charakteryzuje rzetelność i uczciwość wobec kontrahentów. Na dobre opinie, które dotyczą jakości realizowanych przez nas usług, pracują doskonali fachowcy – operatorzy maszyn, specjaliści od melioracji i pracownicy fizyczni, dla których nie ma prac niemożliwych do wykonania. Dzięki temu przyjmujemy zlecenia robót na trudnym terenie oraz znajdujemy rozwiązanie dla każdego problemu, jaki może wyniknąć podczas prowadzonych prac.