Oferta

Roboty melioracyjne w ofercie Ekomelbud

Ekomelbud jest firmą, która specjalizuje się w prowadzeniu robót związanych z inżynierią wodną. Jest to podstawowy profil, na którym opiera się nasza długoletnia działalność. Jednak zdobywane w dalszym ciągu doświadczenie pozwala na ciągłą modyfikację oferty, do której często wprowadzamy nowe propozycje, także spoza zakresu usług melioracyjnych.

Prace konserwacyjne i naprawy

W zakres naszych usług wchodzą szeroko zakrojone prace konserwacyjne i naprawcze. Jesteśmy wykonawcą robót związanych z oczyszczeniem, pogłębieniem i odwodnieniem rowów melioracyjnych. Wykonujemy także odwodnienia budynków i posesji oraz konserwacje i naprawy istniejących drenaży. W ramach tej części oferty proponujemy również odwadnianie, boisk sportowych, pól i użytków rolnych. Z kolei suche tereny nawadniamy za pomocą regulacji rowów i nowo utworzonych ciągów drenarskich.

Świadczymy usługi z zakresu konserwacji zbiorników i cieków wodnych. Zajmujemy się koszeniem, umacnianiem i naprawą skarp, co umożliwia zachowanie właściwego stanu rzek, stawów lub też zbiorników retencyjnych. Tego rodzaju systematyczne zabiegi konserwacyjne zmniejszają ryzyko występowania powodzi. Profil naszej działalności obejmuje także usługi związane z utrzymaniem sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Uzupełnieniem oferty jest natomiast konserwacja terenów zielonych, w tym usługi rekultywacji, formowania nasypów, wyrównania czy wymiany gruntu.

Prace budowlane

Jesteśmy wykonawcą małych budowli hydrotechnicznych. Oferujemy budowę jazów, zastawek, mostków oraz przepustów technicznych na rowach melioracyjnych. Od podstaw wykonujemy także rowy, drenaże, zbiorniki wodne oraz sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne oraz pomoc w dopełnieniu formalności dotyczących m.in. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Sprawujemy nadzór nad przebiegiem prac.

Zespół i zaplecze techniczne

Jesteśmy dobrze przygotowani do swoich zadań. Posiadamy bogato wyposażone zaplecze techniczne w postaci m.in. koparek, koparko-ładowarek, koparko-odmularek, kosiarek bijakowych ciągnikowych, pił oraz kos spalinowych. Zapewniamy też profesjonalną obsługę tego sprzętu. Nasz zespół gwarantuje wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową czy też sztuką zawodową. Osoby zainteresowane naszą ofertą mogą liczyć na miłą, w pełni profesjonalną obsługę. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.